STEUN ONS

Praktisch

Wilt u ons praktisch ondersteunen neem dan contact met ons via het contactformulier.

Financieel

Wilt u ons werk financieel ondersteunen kan dat door een eenmalige of periodieke gift te doen.

Ons rekeningnummer is NL12RBRB8835936136 t.n.v. Stichting Bakkie Troost Hoeksche Waard.

ANBI-Status

Stichting Bakkie Troost Hoeksche Waard heeft een ANBI status (RSIN 8629 18 595)! Dat betekent dat donateurs hun giften af mogen trekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Dankzij onze ANBI-status betalen wij geen erf- of schenkbelasting over het geschonken bedrag. Het volledige bedrag komt dus ten goede van de activiteiten van de stichting. Lees meer over deze ANBI-status en de fiscale voordelen en belastingvrij schenken op de website van de belastingdienst.

Uw steun wordt zeer gewaardeerd!

Vrienden brengen vreugde in je leven, goede vrienden brengen koffie!

Praktisch

Wilt u ons praktisch ondersteunen neem dan contact met ons via het contactformulier.

Financieel

Wilt u ons werk financieel ondersteunen kan dat door een eenmalige of periodieke gift te doen.

Ons rekeningnummer is NL12RBRB8835936136 t.n.v. Stichting Bakkie Troost Hoeksche Waard.

ANBI-Status

Stichting Bakkie Troost Hoeksche Waard heeft een ANBI status (RSIN 8629 18 595)! Dat betekent dat donateurs hun giften af mogen trekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Dankzij onze ANBI-status betalen wij geen erf- of schenkbelasting over het geschonken bedrag. Het volledige bedrag komt dus ten goede van de activiteiten van de stichting. Lees meer over deze ANBI-status en de fiscale voordelen en belastingvrij schenken op de website van de belastingdienst.

Uw steun wordt zeer gewaardeerd!

Vrienden brengen vreugde in je leven, goede vrienden brengen koffie!

© Stichting Bakkie Troost Hoeksche Waard

Gemaakt met  door Schot marketing & Communicatie