HET PLAN

Wat is onze Missie?

 • Wij schenken (h)eerlijke koffie!
 • Onze barista’s vormen het hart van Bakkie Troost HW, nieuwe Nederlanders met een afstand tot de arbeidsmarkt en gemotiveerd om deze te verkleinen.
 • De Nederlandse taal en veel gewoontes zijn nieuw en daarom bieden wij een werk- en sociale omgeving aan om te leren, te oefenen en vragen te kunnen stellen.
 • Wij bieden onze barista’s werk met volop mogelijkheden in contact te komen met de Nederlandse cultuur en de Hoekse Waardse dorpsgenoten.
 • Wij geven onze barista’s de kans om naast een uitkering een eigen inkomen te verdienen, te groeien in zelfvertrouwen en bij te dragen aan de lokale economie.
 • Onze (h)eerlijke koffie komt van over de hele wereld en krijgt door lokale branding zijn Hoeksche Waards karakter.

Wat is onze Impact?

Nieuwe Nederlanders:

 • leren sociale vaardigheden die nodig zijn om in te burgeren en zich thuis te voelen in de Hoekse Waard.
 • leren de Nederlandse taal door het contact met de Hoekse Waardse klanten en de betrokkenen bij Bakkie Troost HW.
 • voelen zich nuttig en waardevol door te werken en bij te dragen aan de eigen levensonderhoud en aan de lokale economie.
 • vergroten hun kennis en kunde van de regelgeving, belastingen en ondernemerschap.

Hoeksche Waarders:

 • leren nieuwe Nederlanders kennen en waarderen.
 • genieten van (h)eerlijke lokaal gebrande koffie.

Onze heerlijke Koffie

 • Koffie wordt over de hele wereld gedronken en brengt mensen samen.
 • Onze koffiekaart is eenvoudig en sterk. We schenken espresso, cappuccino en een bakkie troost. Maandelijks schenken we een bijzondere bak koffie gezet wordt op de wijze van het land van herkomst van de barista’s.
 • Onze koffiebonen zijn duurzaam geteeld met respect voor natuur en milieu en worden voor een eerlijke prijs verhandeld.

Wie zijn onze Barista’s?

Onze barista’s komen vaak van ver en brengen unieke verhalen mee. Wij van Bakkie Troost HW zijn nieuwsgierig en betrokken en staan open om met de nieuwkomers op te trekken en nieuwe werelden te ontdekken.

Wij richten ons op de nieuwe Nederlanders in de Hoeksche Waard met een basiskennis van de Nederlandse taal. Zij kunnen als barista’s zelfstandig of met begeleiding op pad om (h)eerlijke koffie te verkopen.

Barista’s die zich willen oriënteren op de arbeidsmarkt kunnen als vrijwilliger aan de slag. Zij zullen de kans krijgen zich te ontwikkelen en een eerlijke vrijwilligers vergoeding ontvangen gebaseerd op barista-uren.

Onze Barista’s krijgen een basisopleiding aangeboden tot barista met bijbehorend certificaat. Dit certificaat betekent een mooie uitbreiding van de CV. Wij stimuleren onze barista’s de Nederlandse taal te blijven ontwikkelen zodat de kans op werk wordt vergroot. Bijvoorbeeld door actief toe te leiden naar taalbegeleiding van de lokale bibliotheken.

Waar kun je ons ontmoeten?

Wij willen staan op plaatsen in de Hoekse Waard waar veel mensen zijn.
Waar de kans op ontmoetingen groot is.

Je kunt ons herkennen aan onze geweldige koffiekar en onze enthousiaste barista’s. Wij zijn ook te vinden op internet en Facebook.

Met berichten in lokale media brengen we Bakkie Troost HW en onze (h)eerlijke koffie bij de Hoeksche Waarders onder de aandacht.

Onze geweldige koffiekar

 • Onze koffiekar is de blikvanger van Bakkie Troost HW. Hij is kleurrijk, trekt mensen aan en draagt uit waar wij voor staan: ontmoeting en heerlijke koffie. We investeren in een aantrekkelijke koffiekar die uniek is en past bij de veelkleurigheid van onze barista’s en onze koffie.
 • De koffiekar heeft de beste voorzieningen voor het maken van heerlijke koffie. De uitstekende espresso machine wordt voorzien van gefilterd water en de beste bonen. Onafhankelijk van het stroomnet heeft het een grote koffie radius.
 • Op elke plek in de Hoeksche Waard kan onze (h)eerlijke koffie geschonken worden.

Hoe zijn wij georganiseerd?

Wij zijn een stichting (ANBI) met als doel om nieuwe Nederlanders met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of samenleving te ondersteunen.
Ons bestuur bestaat uit:

 • Daan Blinde (voorzitter)
 • Levi Hagoort (penningmeester)
 • Ammar Atma (secretaris)
© Stichting Bakkie Troost Hoeksche Waard

Gemaakt met  door Schot marketing & Communicatie