STICHTING

Statutaire Doelstelling

De stichting heeft als doel het helpen en motiveren van nieuwe Nederlanders, waarmee worden bedoeld asielzoekers of andere vluchtelingen die een verblijfsvergunning (voor bepaalde of onbepaalde tijd) hebben en/of genaturaliseerd zijn, en overige Hoeksche Waarders om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen, alsmede om hen beter kennis te laten maken met de lokale bevolking en hulp te bieden bij de participatie in de Hoeksche Waardse samenleving, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk.

RSIN: 862918595


Bestuur

Voorzitter : D.J.G. Blinde
Penningmeester : L.A. Hagoort
Secretaris : Ammar Atma


Beloningsbeleid

Zoals vermeld in de statuten heeft de stichting geen winstoogmerk.

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun diensten maar kunnen wel eventueel gemaakt onkosten declareren.


Beleidsplan (op hoofdlijnen)

Het doel van de stichting Bakkie Troost Hoeksche Waard is het helpen en motiveren van Nieuwe Nederlanders en bestaande Hoeksche Waarders om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Met Nieuwe Nederlanders bedoelen wij asielzoekers of andere vluchtelingen die een verblijfsvergunning (voor bepaalde of onbepaalde tijd) hebben en/of genaturaliseerd zijn. Ook wil stichting Bakkie Troost Hoeksche Waard nieuwe Nederlanders beter kennis laten maken met de lokale bevolking en hulp bieden bij de participatie in de Hoeksche Waardse samenleving.

Activiteiten

We willen onze doelgroep werkervaring laten opdoen, taalvaardigheden laten vergroten en kennis laten maken met de Hoeksche Waardse cultuur en mensen. Dit doen we middels de verkoop van lokaal gebrande koffie in de directe omgeving van de Nieuwe Nederlanders.
De doelgroep krijgt de beschikking over een baristawagen met koffie apparatuur en bieden koffie aan tegen een marktconforme prijs. Hiervoor ontvangen zij, indien de financiën het toelaten, een vrijwilligersvergoeding. Onze activiteiten willen wij zo duurzaam en lokaal mogelijk uitvoeren, zo wordt de koffie op duurzame wijze geteeld met respect voor de natuur en de teler en worden gebrand in de Hoeksche Waard.

De wijze van verwerving van inkomsten

We willen onze doelgroep werkervaring laten opdoen, taalvaardigheden laten vergroten en kennis laten maken met de Hoeksche Waardse cultuur en mensen. Dit doen we middels de verkoop van lokaal gebrande koffie in de directe omgeving van de Nieuwe Nederlanders.
De doelgroep krijgt de beschikking over een baristawagen met koffie apparatuur en bieden koffie aan tegen een marktconforme prijs. Hiervoor ontvangen zij, indien de financiën het toelaten, een vrijwilligersvergoeding. Onze activiteiten willen wij zo duurzaam en lokaal mogelijk uitvoeren, zo wordt de koffie op duurzame wijze geteeld met respect voor de natuur en de teler en worden gebrand in de Hoeksche Waard.

Doelgroepen

Nieuwe Nederlanders: met Nieuwe Nederlanders bedoelen wij asielzoekers of andere vluchtelingen die een verblijfsvergunning (voor bepaalde of onbepaalde tijd) hebben en/of genaturaliseerd zijn.
Bestaande Hoeksche Waarders: alle overige Hoeksche Waarders die op de genoemde punten uit de doelstelling ondersteuning kunnen gebruiken.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

De stichting heeft een penningmeester die de administratie voert. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd middels een jaarverslag incl. financiële paragraaf. Het algemeen bestuur is gezamenlijk bevoegd tot uitgaven en overeenkomsten. De geldstromen zullen via de bankrekening van de stichting bij Regiobank Hoeksche Waard lopen.

De stichting heeft ten tijde van het schrijven van dit beleidsplan nog geen vermogen en liquide middelen. De stichting is in het laatste kwartaal van 2021 gestart met fondswerving. Begin 2022 zijn we overgegaan tot de aanschaf van de benodigde middelen om de geplande activiteiten tot uitvoering te brengen.

© Stichting Bakkie Troost Hoeksche Waard

Gemaakt met  door Schot marketing & Communicatie